tyrigrava etter

«Kick off» NVK-Tyrigrava

tyrigrava etter

NVK-styret vurderer kronerulling og donasjoner som ett absolutt nødvendig tillegg for å finansiere rehabilitering av Tyrigrava. 

Donasjon av deler, rekvisitter og «biler» for salg
Som en start på markedsføring av en kronerulling og anmodning om donasjoner, ber NVK-styret om innsamling av deler, rekvisitter og «biler» for salg fra NVK-stand på Ekebergmarkedene, lørdag 4. mai og 21. september 2019, kl. 08-16.

Selges for inntekt til NVKs kasse
Pengene går til NVKs kasse, mens gjenstandene bringes inn og eventuelle usolgte gjenstander hentes tilbake, av giveren. Det er nødvendig at givere merker gjenstandene med navn, samt opplyser om hvilken salgsverdi de anser at gjenstanden har. Dette vil bli loggført i en egen bok. Salgsgjenstander meldes NVKs kontaktperson for registrering, inn- og ut levering av gjenstander er styremedlem Johan Lindtvedt, mob. +47 950 39 922, mail johanl@online.no Gjenstandene vil bli oppbevart og solgt fra NVK-standen på Ekeberg.

Vedtektsendring
For å optimalisere muligheten for kronerulling og donasjoner er det avgjørende å få NVK godkjent som mottaker for Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Før vi kan søke om godkjennelse kreves det en liten endring i Lovene § 10, hvor siste ord «anvendes» sløyfes og erstattes med «tilfalle tilsvarende formål». Da dette kom for sent på agendaen til å bli annonsert sammen med andre vedtekts forslag på siste Generalforsamling, vil styret innkalle til to ekstraordinære Generalforsamlinger før sommerferien, med forhåpning om å få godkjennelse på plass. Datoer for EOGF er 28. mai og 25. juni kl. 19.00 i klubblokalene Frysja.

Skattefradrag på donasjon av penger
Det vil i så fall innebære at givere vil kunne få skattefradrag på gaver til NVK.
Forutsetning for fradraget er at;

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 30 000 kroner per år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten

For å opprettholde vår eierandel i Tyrigrava må vi samlet reise ca. 4 millioner kroner og håper hvert enkelt medlem ser hva dette vil bety for klubbens fremtidige posisjon, eksistens og formidling av kjøretøyhistorien; Kultur på hjul.
På forhånd tusen takk for ditt bidrag!