innkalling

Innkalling til generalforsamling

innkalling

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb tirsdag 7. mars kl. 1900 i klubblokalene på Frysja, Kjelsåsveien 145, Oslo.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og fullmaktskomite
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap og revisorberetning
6. Budsjett 2017
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av medlemskontingent
9. Valg av formann og styre
    Valgkomiteen presenterer sin innstilling.
10. Valg av revisor og valgkomite
11. Eventuelt.

Last ned hele innkallingen og årsberetningen her:

Innkalling generalforsamling 2017