GF 2

Innkalling til Generalforsamling del 2

GF 2

Generalforsamling del 1 for Norsk Veteranvogn Klubb (GF) ble avholdt den 16.06.20 i auditoriet på Norsk Teknisk Museum.

Disse lokalene ble valgt for å best kunne ivareta smitteverntiltakene. Fortsettelsen avholdes her av samme grunn.

Disse sakene ble ikke ferdig behandlet før lokalene måtte forlates, og skal behandles den 22.09.20:

9. Fastsettelse av medlemskontingent

10. Valg av formann og styre
Valgkomiteen presenterer sin innstilling

11. Valg av revisor og valgkomite

Hele innkallingen finner du her:

Generalforsamling2020-del2.pdf