innkalling

Innkalling til Generalforsamling

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb 8. mars 2022 kl. 19:00 på Tyrigrava, 3. etasje, Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog

DAGSORDEN

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og fullmaktskomite
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsberetning 2021
 6. Regnskap og revisorberetning
 7. Budsjett 2022
 8. Innkomne forslag
  a. Forslag til vedtektsendring – 2.gangs behandling-
  b. Forslag til æresmedlemskap
 9. Fastsettelse av medlemskontingent
 10. Valg av formann og styre
  – Valgkomiteen presenterer sin innstilling.
 11. Valg av revisor og valgkomite

Vel møtt!