innkalling

Innkalling til Generalforsamling

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb 21.09.2021 kl. 18.00 i auditoriet på Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo.

Generalforsamlingen er åpen for alle NVKs medlemmer. Styret gjør oppmerksom på at det i følge NVKs lover kun er fullt betalende medlemmer, innbudte medlemmer og æresmedlemmer som har stemmerett.

DAGSORDEN

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og fullmaktskomite
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsberetning 2020
 6. Regnskap og revisorberetning
 7. Budsjett 2021
 8. Lover; forslag til endringer
 9. Tyrigrava; oppfølging av vedtak fra GF – 2020
 10. Salg av NVKs aksjer i Tyrigrava AS – innkommet forslag
 11. Aksjeutvidelse i Tyrigrava AS
 12. Seksjonering av Tyrigrava-eiendommen – innkommet forslag
 13. Økonomisk støttegruppe – innkommet forslag
 14. Fastsettelse av medlemskontingent
 15. Valg av formann og styre
 16. Valg av revisor og valgkomite

Underlaget til dagsorden er tidligere sendt ut til alle medlemmene
i Veteranvogn Posten Nr 2/3 – 2021. Ta gjerne med ditt eksemplar.
Vel møtt!

Oslo, 25. august 2021

Thomas Falkenberg
Formann