innkalling

Innkalling til generalforsamling

innkalling

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb tirsdag 17. mars 2020 kl. 1900 i klubblokalene på Frysja, Kjelsåsveien 145, Oslo.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og fullmaktskomite
4. Årsberetning 2019
5. Regnskap og revisorberetning
6. Budsjett 2020
7. Innkomne forslag
    – Forslag om redusert eierandel i Tyrigrava
    – Forslag til vedtak for Tyrigrava
    – Forslag til klubbens drift
8. Fastsettelse av medlemskontingent
9. Valg av formann og styre
    Valgkomiteen presenterer sin innstilling.
10. Valg av revisor og valgkomite

Papirene vil ikke bli sendt ut pr post.

Dokumentene kan printes < herfra >.