20170924 hosttur

Høsttur til Gulskogen gård

20170924 hosttur

Klubbens årlige høsttur gikk i år til Drammen. Over 20 biler møtte opp på Høvik, de fleste var etterkrigs og av amerikansk opprinnelse.

Det var en fargerik og representstiv gruppe som la i vei, og bilene ble lagt godt merke til. Målet for turen var Gulskogen gård i Drammen, der en av byens velhavende menn hadde fått bygget et sommersted, primært til selskapelig bruk.
På hjemveien ble pause underveis med lunsj på Spiralen café, som er et kjent motorhistorisk samlingsted fra 60-årene.

I det neste nummeret av VeteranvognPosten vil det bli en fyldigere reportasje.