Generalforsamling utsatt på ubestemt tid

På grunn av Coronaviruset og nedstengning av alle arrangementer er årets Generalforsamling utsatt på ubestemt tid. Da NVKs Formann Ola Kleiven hadde varslet å gå av på årets Generalforsamling den 17. mars 2020, har styret vedtatt at viseformann Thomas Falkenberg tiltrer som Interim-Formann inntil ordinær Generalforsamlingen blir avviklet. Inntil så skjer er Ola Kleiven juridisk ansvarlig for NVK organisasjonen.