innkalling

Generalforsamling flyttet til tirsdag 28. april

innkalling

På grunn av Coronaviruset har NVKs styre i dag enstemmig besluttet å utsette NVKs Generalforsamling til tirsdag 28. april kl. 19.00. Styret håper på forståelse for dette og at situasjonen på det tidspunktet er mer oversiktlig. Til informasjon til de interesserte legges formannens presentasjon i forhold til Tyrigrava til saken på nettsidene.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og fullmaktskomite
4. Årsberetning 2019
5. Regnskap og revisorberetning
6. Budsjett 2020
7. Innkomne forslag
    – Forslag om redusert eierandel i Tyrigrava
    – Forslag til vedtak for Tyrigrava
    – Forslag til klubbens drift
8. Fastsettelse av medlemskontingent
9. Valg av formann og styre
    Valgkomiteen presenterer sin innstilling.
10. Valg av revisor og valgkomite

Papirene vil ikke bli sendt ut pr post.

Dokumentene kan printes < herfra >.