Gardermoen Memorial 2016 er avlyst

Da årets GMM har svært få påmeldte, og enda færre betalende, ser vi ingen mulighet for å dra i gang det relativt store apparatet det er å arrangere GMM16. Dette er selvsagt svært beklagelig, men det kan virke som at den nødløsningen med kort bane som vi foreslo for å unngå avlysning, ikke har gitt særlig respons blant aktuelle deltakere.

Da det bare er en uke til løpet skulle starte, har vi ingen mulighet til å hanke inn flere deltakere, og for liten tid til å sette opp heatene osv.

Vi i komiteen som har vært tilgjengelig har derfor bestemt at GMM16 må avlyses.

Vi beklager, men vi kan ikke arrangere, nesten uten deltakere!

Vi i NVK motorsport, har fremdeles stor tro på Gardermoen Memorial som arrangement, og vil arbeide aktivt for å kunne tilby et flott stevne på den nye banen i 2017.

På vegne av komiteen,

Morten Patricksson