tyrigrava

Finansiering av NVKs fremtidige lokaler

tyrigrava

NVKs søknad om godkjenning klubben innenfor gavefradragsordningen etter skattelovens § 6-50 er godkjent.

 

Fradragsretten etter skatteloven § 6-50 er imidlertid begrenset.
Det er etter bestemmelsens fjerde ledd krav om at gaven må utgjøre minst kr 500,- i det året gaven er gitt. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for det enkelte år er kr 50 000,-. Har skatteyteren gitt mer enn maksimalbeløpet, kan ikke det overskytende kreves fradratt i senere år.
Det presiseres at fradragsretten ikke omfatter medlemskontingenter.

Dette betyr at både privatpersoner og bedrifter, ved å registrere innbetalingen, får fradrag for statsskatten (22 % i 2019).
Gaver overføres NVKs gavekto.no. 1506.28.28002 og på forhånd takk

Ekebergmarkedet, høst 2019
For eventuelle donasjoner av deler, rekvisitter, bøker eller biler etc., for salg til inntekt til «fremtidige lokaler» på Ekeberg markedet 21. september 2019, ta nærmere kontakt med styrets representant Johan Lindtvedt, mobil 950 39 922, mail johanl@online.no.

På forhånd takk!

NVK styret