tyrigrava

Dugnad Tyrigrava 1.-3. desember 2017

tyrigrava

NVKs styre tenker å bruke verkstedet på Tyrigrava for oppbevaring av materiell og utsyr for Ekebergmarkedet f.o.m. ultimo desember 2017. På grunn av produksjonstid på takplater, har det først nå vært mulig å sette en dato for gjennomføring.

Til dugnaden er det behov for ansvarlige på fagene; tømrer-/takplater, leddport- og dørmontør, murpuss, samt elektriker for portfunksjonen. De som kan ta et faglig ansvar, er også ansvarlige for at tilstrekkelig verktøy er tilgjengelig. 

I tillegg trengs det generelle håndlangere og medhjelpere.

Avhengig av responsen, vil det først og fremst prioriteres å skifte takplater, inklusive forsterkning av underlag, mens montering av leddport- og dør, murpuss og elektriker for portfunksjonen alternativt kan gjøres senere i desember.

De som kan være fagansvarlige eller alternativt håndlangere, melder sin kompetanse samt hvilke dager de kan være tilgjengelig til Ola Kleiven (ok@anoco.no eller mobil 950 85 784), så snart som mulig. Du spesifiserer selv ønskejobben, din tilgjengelighet, så blir du innkalt etter behov.
Dugnadsadressen er Tyrigrava, Gml. Mossevei 55, 1420 Svartskog.

På forhånd takk!