sommerapent

Bommen åpnes for veterankjøretøy

sommerapent

Etter avtale med Oslo kommune blir bommen fra tirsdag 13. juni åpnet for veterankjøretøy på tirsdagsmøtene og messingmøtene.

MEN, i bygningen som lokalet ligger i, skal taket rehabiliteres til over nyåret, hvilket vil bety betydelig færre parkeringsplasser, trolig ikke mer enn 17.

Biler utover dette antall plasser må stå på Teknisk museums parkeringsplass, for å sikre fremkommelighet for anleggstrafikk.