Coronavirus

Åpning av Frysja utsatt til 1. oktober

Coronavirus

Det er tidligere meldt at Frysja åpner 1. september, men dessverre må dette i første omgang utsettes til 1. oktober.

Dette pga smittevern i forbindelse med Covid-19. Det er mulig at det kan bli ytterligere utsatt, men det vet vi ikke på nåværende tidspunkt.

Med vennlig hilsen
Styret