100 års fri bruk av motorvogn i Norge

Lov om bruk av motorvogn ble vedtatt 1. april 1913. 100-årsdagen ble markert med kjøring fra Universitetsplassen i Oslo til statuen av Veidirektør Krag ved Holmenkollen, der det ble lagt ned en krans ved statuen og holdt taler med orientering om lovens betydning for kjøring med motorvogn i Norge.

Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Motorveteran, NVMC og NVK. Ca 30 kjøretøyer deltok, fra NVKs Rover 1907 til VW 1961, samt flere veteranmotorsykler.

  

Det var også en markering av at vi nå har fått lov til å bruke Amt-skilt på kjøretøyer som før 1913 originalt hadde slikt skilt.

Foto: Yngvar Johansen