Veteranvognposten 2022 – Nr. 6

Innhold:

1940 MB 770K - GLITTER OG STAS, OSLO MOTOR SHOW - HERSHEY – YMER - SIG HAUGDAHLS 1922 WS - LONDON TO BRIGHTON - B-160 FIAT 1914 - TYRIGRAVA - MØTER