Veteranvognposten 2022 – Nr. 4

Innhold:
1951 CHEVROLET - RACET I VÆDAR'N - TIL FJELLS MED 7-SETERNE - HISTORIER FRA DEN ANDRE SIDEN AV KLODEN - MESSINGTRIPPEN - EMW LEVER - FROLAN-TREFF - TYRIGRAVA - MØTER