Veteranvognposten 2021 – Nr. 6

Innhold:
1928 ALVIS - HERSKAPELIG BRISTOL - VIRUS I FORGASSER’N - AUTOMIBILLØPET SANDVIKEN-SUNDVOLDEN - OSLO MOTOR SHOW - BILEN I NORGE 125 ÅR, PANDEMIBOK - T-FORD FRA 1924