Veteranvognposten 2019 – Nr. 3

Innhold:
Buick 1912 - Snobbete varebiler - Kalde lopper på Ekeberg - Morris Eight til Monte Carlo - Vårens vakreste eventyr - Vårtur til Burum - Personlige tanker; Tyrigrava