Veteranvognposten 2017 – Nr. 4

Innhold:
1928 Rover - GMM Varna - A-Ford klubben 50 år - Veimuseum - I forbifarten - RR Monteverdi