Veteranvognposten 2013 – Nr. 2

Innhold:
Volvo Duett 1968 - Norske russebiler - Litt rundt FIA, KNA, NBF, Vegdirektoratet, FIVA og Appendix K - I forbifarten - Hansens tyske bilfabrikk - I skuffen til Stein Flakstad - Generalforsamling - Kort om kort