Veteranvognposten 2013 – Nr. 1

Innhold:
En original på glattisen - En drosje fra Indre Troms - Hersey 2012 - Henie-Packard'en i Årdal - Kettenkrad i krig og fred - I forbifarten - Frysja - Leserbrev