Veteranvognposten 2012 – Nr. 1

Innhold:
Frysja - Kappkjøring i 1912 - 1914 T-Ford – "Junaiten" - Norske russebiler - Norgesløpet - Teknikk uten tårer - Garasjer rundt omkring - I forbifarten - Hershey - Leserbrev