Ekeberg­markedet – Vår

Norges største delemarked – Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 4. mai kl. 06.00–16.00.
  • Veteranbil og MC delemarked
  • Salg av biler og MC over 30 år
  • Baklukesalg
  • Antikviteter
  • Forhåndsregistrering av selgere
  • Gratis adgang for publikum
  • Ingen campingmuligheter
  • Parkering kr 150,-
  • Ingen minibank på området

BRANNSIKRING er gitt topp prioritet.

ENHVER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAMME OG GRILLING er ikke tillatt.

INGEN INNKJØRING til området uten at hver enkelt kan fremvise en operativ brannslukker på minimum 2 kg.

TYVERI: Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for mulige tyverier.

Priser:

Bakluke standleie kr 300,-.
Standleie inntil 6 m kr 800,-.
Deretter kr 100,- pr. påløpende meter. Max standbredde er 5 m.
(NVK-medlemmer: Rabatt kr 100,- mot fremvising av gyldig medlemskort.)
Plass for salg av bil/MC eldre enn 30 år kr 300,-.
Finbilparkering kr 300,-.
Klubbstands kr 500,-.

Salg av næringsmidler, drikkevarer, søtsaker og liknende er forbeholdt arrangøren.

Informasjon til selgere:

INNKJØRING:
Fredag 3. mai kl. 16.00–22.00
Lørdag 4. mai kl. 06.00–10.00

INGEN INNKJØRING etter kl. 10.00 lørdag!

UTKJØRING:
Fra kl. 14.00 lørdag 4. mai.

Tidspunkt for inn- og utkjøring gjelder også for veteranbiler til finbilparkering.

Event. våpensalg må håndteres i hht. norsk lov. Ingen adgang for semitrailer/vogntog og andre tunge kjøretøyer over 12,5 m.

Forhåndsregistrering av selgere >

Registrering av klubbstand >