NVK skal søke samarbeid med TESLA

Styret i NVK har tatt kontakt med TESLA for å inngå et samarbeid med dem. Et forslag, mottatt fra ett av våre medlemmer, blir fremmet til votering på klubbens kommende Generalforsamling.

Forslaget går ut på: «På best mulig måte å inngå/låne raketten Falcon Heavy FH-001 produsert av SpaceX/ Tesla for å sende klubbens 1908 8 Hp Rover i orbital rundt solen sammen med Elan Musks 2008 Tesla Roadster.»

Det fremkommer ikke hva forslagstiller har til hensikt å oppnå med prosjektet, men etter det styret har grunn til å tro, vil klubbens Rover kunne sveve i rommet i om lag 3 millioner år, noe som vil sikre en lang markedsføringsverdi.

Nærmere kostnadsoversikt og mulighetsanalyser vil bli sendt medlemmene i forkant av Generalforsamlingen.

Følg med!