Det er sommerstengt på Frysja fra og med 26. juni til og med 14. august. Første tirsdagsmøte etter ferien er 21. august.

De som likevel ønsker å møtes, kan ta en tur til Tyrigrava. Der er det åpent for servering hver tirsdag.

God sommer!

 

Grasrot nvk

Vi har 98 gjester og ingen medlemmer på besøk.